top of page
Eventcenter 2023.jpg
Modern Architecture

Tävlingshandbok

Color Prism Transparent
nya regler 2021.jpg

I de av Svenska Pickleballförbundet sanktionerade SPT-turneringarna har tävlingsbestämmelser som återfinns i "USA PICKLEBALL OFFICIAL RULEBOOK 2024" tillämpats. Dessa bestämmelser är i vissa fall inte tillämpliga på svenska förhållanden och svåra att förstå och saknar bl.a. regler för hur bestraffningsärenden ska hanteras.

Med anledning av det beslutade Pickleballförbundets styrelse den 27 februari 2024 att införa en interimistisk Tävlingshandbok (2024:1), med bl.a. regler för spel och bestraffningsärenden, som ska tillämpas från detta datum vid samtliga SPT-turneringar.

 

Denna interimistiska Tävlingshandbok saknar dock regler om krav på arrangemang av SPT-turneringar och beräkning av rankingpoäng m.m.

Pickleballförbundets arbete med att ta fram sådana regler kommer därför att fortsätta.

Ladda ner tävlingshandboken här!

bottom of page