top of page
3D-bollar i regnbågebakgrund

Om förbundet

Svenska Pickleballförbundet® bedriver idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” med särskild inriktning att: främja idrottsutövande över generationsgränserna. 

Svenska Pickleballförbundet® har som ändamål att främja och administrera Svensk Pickleball nationellt och internationellt.

Svenska Pickleballförbundet® ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

Svenska Pickleballförbundet® är ett registrerat varumärke.

bottom of page