Om förbundet

Svenska Pickleballförbundet® har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” med särskild inriktning att: främja idrottsutövande över generationsgränserna. 

Svenska Pickleballförbundet® har som ändamål att främja och administrera Svensk Pickleball nationellt och internationellt.

Svenska Pickleballförbundet® ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

Svenska Pickleballförbundet® är ett registrerat varumärke.

  • spa_logo
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
Kontakta oss:

Svenska Pickleballförbundet

Org.nummer: 802510-0291

 

info@pickleballsweden.org

Svenska Pickleballförbundet® 
är ett registrerat varumärke