top of page

Arrangera SPT Turnering (Swedish Pickleball Tour)

Blå himmel
Tävlingsbestämmelser för Swedish Pickleball Tour (SPT)

Endast turneringar som är sanktionerade av Svenska Pickleballförbundet ingår i SPT.

Tävlingsåret är från senaste SM fram till nästkommande SM.

Sådana turneringar benämns fr.o.m. maj 2024 för SPT 100, SPT 400 eller SPT 800(SM)

 

Förbundsstyrelsen fattar beslut, inklusive villkor, om sanktionering av en turnering efter ansökan av medlemsförening.

Föreningar som är medlemmar i Svenska Pickleballförbundet får arrangera SPT-turnering i Sverige efter att turneringen sanktionerats av förbundet.

 

En förening får högst arrangera två turneringar per tävlingsår.

Svenska Pickleballförbundet använder sig av appen Raqt för registrering av tävlingsmatcher som inkluderar rating och rankingförändringar.

För tävlingskategorier och krav att arrangera SPT tävling ladda ner tävlingsbestämmelserna här:

 
 
Kontakt:

Vill ni arrangera en SPT-tävling, maila: kansli@pickleballsweden.org

bottom of page