Regelboken

I Sverige följer vi officiella internationella regler enligt IFP (International Federeration of Pickleball

Regelboken för 2021 finns nedan i PDF-format.