top of page
Sök

Vägen till RF

Svenska Pickleballförbundet beslutade den 19 januari 2023 att tillsätta Projekt Pickleball. Projektets uppdrag var i korthet att beskriva för- och nackdelar för Svenska Pickleballförbundet (Pickleballförbundet) med att bli medlem i Riksidrottsförbundets (RF). Projektet skulle också lämna förslag på vilka åtgärder som behöver genomföras för att förbundet ska uppfylla Riksidrottsförbundets (RF) krav för medlemskap.


Arbetet har letts av projektledare Lars Tonneman . I övrigt har projektgruppen bestått av Ulf Andersson, Helsingborg. Helena Lundhammar, Sundbyberg. Björn Gyllenvind, Kalmar. Thorleif Cederkvist, Gävle och Tomas Larsson, Nyköping. Leif Dahlström också från Nyköping, deltog i projektets första del .


Pickleballförbundet vill innerligt tacka för det gedigna arbete som projektgruppen har genomfört. Det arbete som har gjorts är heltäckande och har sammanfattats i en slutrapport med rekommendationer på både kortare och längre sikt. Förbundets styrelse genomför nu en konsekvensanalys och förbereder en konkret plan för hur vi kan komma igång med föreslagna åtgärder.Inom kort kommer mer information om planen framåt samt mer information kring innehållet i den framarbetade rapporten.

225 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page