top of page
Sök

Tävlingshanbok i Pickleball på svenska!

I de av Svenska Pickleballförbundet sanktionerade SPT-turneringarna har tävlingsbestämmelser som återfinns i "USA PICKLEBALL OFFICIAL RULEBOOK 2024" tillämpats. Dessa bestämmelser är i vissa fall inte tillämpliga på svenska förhållanden och svåra att förstå och saknar bl.a. regler för hur bestraffningsärenden ska hanteras.

Med anledning av det beslutade Pickleballförbundets styrelse den 27 februari 2024 att införa en interimistisk Tävlingshandbok (2024:1), med bl.a. regler för spel och bestraffningsärenden, som ska tillämpas från detta datum vid samtliga SPT-turneringar.


Denna interimistiska Tävlingshandbok saknar dock regler om krav på arrangemang av SPT-turneringar och beräkning av rankingpoäng m.m.

Pickleballförbundets arbete med att ta fram sådana regler kommer därför att fortsätta.

När ett förslag till en fullständig Tävlingshandbok arbetats fram kommer detta att skickas på remiss för att hämta in synpunkter från samtliga medlemsföreningar på hela Tävlingshandboken.

Målsättningen är att en fullständig Tävlingshandbok ska träda ikraft under april månad och då ersätta den interimistiska Tävlingshandboken."

145 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page